Jste zde

Kurzy IT4Innovations

UPOZORNĚNÍ: Od akademického roku 2019-20 HPC kurzy IT4Innovations budou inzerovány v angličtině na portálu  https://events.it4i.cz.

NOTE: From the next academic year 2019-20 the IT4Innovations training events will be advertised on the portal https://events.it4i.cz.

 

Vzdělávání v oblasti HPC organizuje IT4Innovations vesměs jako jedno- či dvoudenní kurzy určené primárně pro potenciální nebo faktické uživatele Národního superpočítačového centra IT4Innovations. Na tyto akce je třeba se zaregistrovat. Účast je bezplatná.

Plánované akce (předběžná oznámení)

Další témata v přípravě

  • New Anselm introduction
  • Productivity tools for High Performance Computing
  • Intel and Nvidia Artificial Intelligence Technologies
  • NVIDIA training days
  • Energy Efficiency in HPC
  • Performance analysis of CPU and GPU enabled HPC applications
  • Scientific visualization
  • ...

Průzkum zájmu

Budeme rádi, jestliže se nám prostřednictvím tohoto dotazníku sdělíte, jaké kurzy či školení byste chtěli jako zájemci o vzdělávací akce IT4Innovations v budoucnu slyšet. Budeme se snažit těmto požadavkům vyhovět. Děkujeme předem.

 

Proběhlo