Jste zde

IT4Innovations hostilo zahajovací konferenci 4. implementační fáze projektu PRACE

Na konci dubna se do Ostravy sjelo více než 100 zástupců organizací participujících na projektu PRACE. Účastníci z 24 zemí Evropy, ale také z Turecka a Israele, na setkáních plánovali práci, která je v příštích dvou letech čeká. Prostor byl také pro neformální diskuse.