Jste zde

Interní HPC seminář

Činnost HPC semináře byla ke konci roku 2014 ukončena.

Jedná se o pracovní seminář vybraných výzkumných programů IT4Innovations a spolupracujících útvarů zaměřených na nejrůznější informatické aspekty High Performance Computing.

Seminář se koná až na výjimky ve čtvrtky od 12.30 hod. v budově IT4Innovations, v místnosti 450. Téma je oznamováno mailovým oběžníkem a v interních kalendářích, zejména events.vp3@gmail.com, který najdete zde.

Přednášející zváží, zda by seminář neměl dvě části, tu první zaměřenou na obecného posluchače, který by chtěl získat přehled o tématu bez pronikání do hloubky, tu druhou pak hlavně pro kolegy, s nimiž více spolupracuje, tj. s potenciálem něco posunout, vytvořit atd.

Zájemci o vystoupení v rámci  semináře nechť průběžně posílají návrhy s abstraktem a preferovaným termínem a případnými prerekvizitami.

Proběhlé semináře

 • 18. 12. 2014  Jiří Jaroš (VUT Brno):  Superpočítačové simulace šíření ultrazvuku v lidském těle
 • 1. 10. 2014  Stanislav Böhm: Valgrind - Švýcarský nůž programátora v C/C++
 • 19. 6. 2014  Štěpán Kuchař: HPC as a Service
 • 12. 6. 2014  Stanislav Böhm: Git v příkladech
 • 22. 5. 2014  Petr Ferfecki:  Software pro posuzování napěťových, deformačních a stabilitních mezních stavů zdvihacích plošin
 • 10. 4. 2014  Aleš Vítek:  Parallel strategies for Monte Carlo simulations (in molecular physics)
 • 27. 3. 2014  David Horák:  Jak Permoník na svět přišel
 • 6. 3. 2014  Lukáš Malý:  Netgen & Ngsolve - knihovny pro meshování a pro metodu konečných prvků
 • 27. 2. 2014 Václav Hapla:   Build v Linuxu
 • 20. 2. 2014  David Horák:  Jak Permoník na svět přišel
 • 13. 2. 2014  Václav Šátek:  Numerický výpočet obyčejných diferenciálních rovnic s využitím
  metody Taylorovy řady, analýza Stiff systémů diferenciálních rovnic
 • 6. 2. 2014  Tomáš Brzobohatý:  OpenFOAM - úvodní seznámení
 • 9. 1. 2014  Michal Merta:   Architektura moderních procesorů
 • 19. 12. 2013  Stanislav Böhm:   Formální verifikace & MPI
 • 28. 11. 2013  Lubomír Říha:   Úvod do architektury GPU akcelerátorů
 • 7. 11. 2013  Václav Hapla:   Praktický úvod do verzovacího systému Mercurial

Dostupné prezentace ze seminářů jsou pro vnitřní potřebu k dispozici na intranetu IT4Innovations.