You are here

Proběhlo

Pokročilé rysy CUDA technologie (GPGPU III)

CUDA Training CenterAnotace

Nejpoužívanějším API pro GPGPU (obecné výpočty na grafických kartách) je technologie CUDA. Budou probrány detaily vnitřní architektury, možnosti pokročilého programování v CUDA a profilování aplikací
Tutor: 
Ivan Šimeček (CUDA Teaching Center při FIT ČVUT)
Date: 
Fri, 03/28/2014 - 9:30am
Venue: 
Areál VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, budova CPI, místnost PI332
Level: 
pokročilá
Language: 
český

Programování v CUDA (GPGPU II)

Anotace

Nejvýkonější současné superpočítače využívají také výkonu tisíců GPU v rámci řešení velmi náročných problémů.  Kurz poskytne posluchači základní a středně pokročilé znalosti nejpoužívanějšího API pro GPGPU (obecné výpočty na grafických kartách), t.j.  technologie CUDA. Bude probrána vnitřní architektura i možnosti programování v CUDA.
Tutor: 
Ivan Šimeček (CUDA Teaching Center při FIT ČVUT)
Date: 
Wed, 02/19/2014 - 9:30am
Venue: 
Areál VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, budova CPI, místnost PI332
Level: 
základní - střední
Language: 
český

Úvod do obecných výpočtů na grafických kartách (GPGPU I)

Anotace

Nejvýkonnější současné superpočítače využívají také výkon tisíců GPU v rámci řešení velmi náročných problémů. Tento úvodní kurz poskytne posluchači základní vhled do problematiky GPGPU (obecných výpočtů na grafických kartách). Budou předvedeny rozdíly v architektuře, programování GPU a CPU a odlišný přístup k paralelizaci kódů. Bude uveden i přehled dostupných knihoven pro vědecko-technické výpočty, které využívají GPU, takže posluchač bude lépe schopen posoudit zda bude moci pro své výpočty využít potenciálu GPU.

Tutor: 
Ivan Šimeček (CUDA Teaching Center při FIT ČVUT)
Date: 
Fri, 02/07/2014 - 9:30am to 4:00pm
Venue: 
POZOR ZMĚNA: Areál VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, budova CPI, místnost PI332
Level: 
základní
Language: 
český

Základy programování Intel Xeon Phi akcelerátorů na superpočítači Anselm

Anotace

Kurz poskytne posluchači základní informace o programování Intel Xeon Phi akcelerátorů pomocí direktiv vycházejících z OpenMP. Současně budou předvedeny možnosti knihoven Intel MKL a MAGMA, jež jsou schopny využit potenciálu této nové architektury. Účastníci se také, jak teoreticky, tak prakticky, seznámí s programovacím prostředím pro MIC akcelerátory na superpočítači Anselm. V neposlední řadě bude předvedeno, jak spouštět MPI, OpenMP nebo hybridní aplikace na akcelerátorech.

Tutor: 
Lubomír Říha, Martin Stachoň (IT4Innovations)
Date: 
Fri, 01/17/2014 - 10:30am
Venue: 
Areál VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, budova D, místnost D206
Level: 
základní
Language: 
český (materiály v angličtině)

Message-Passing Programming with MPI

Annotation

The world’s largest supercomputers are used almost exclusively to run applications which are parallelised using Message Passing. The course covers all the basic knowledge required to write parallel programs using this programming model, and is directly applicable to almost every parallel computer architecture.

Tutor: 
David Henty (EPCC)
Date: 
Thu, 12/12/2013 - 10:00am to Fri, 12/13/2013 - 4:00pm
Venue: 
Institute of Geonics of the Czech Academy of Sci. (Ústav geoniky AVČR), Studentská 1768, Ostrava (conference room)
Level: 
basic - intermediate
Language: 
English

HPC Users' Access Workshop

Workshop pro zájemce o přístup k výpočetním prostředkům a HPC službám Národního superpočítačového centra IT4Innovations, PRACE, CERIT-SC a CESNETu.
Tutor: 
Vít Vondrák, Ondřej Jakl, Branislav Jansík (IT4Innovations), David Antoš (CESNET) a Luděk Matyska (CERIT-SC)
Date: 
Fri, 11/29/2013 - 10:00am
Venue: 
VŠB - TU Ostrava, budova podnikatelského inkubátoru, místnost 332
Language: 
český

Inženýrský software na Anselmu

Přehled inženýrského software na Anselmu, zkušenosti se škálovatelností jednotlivých kódů na Anselmu, přístup a způsob licencování ke komerčním sw produktům, způsob spouštění úloh.
Tutor: 
Tomáš Karásek, Petr Ferfecki, Tomáš Brzobohatý (IT4Innovations)
Date: 
Fri, 11/01/2013 - 11:00am
Venue: 
Areál VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, budova B, učebna B2
Level: 
základní
Language: 
český

Bullx Development Environment for End Users

Annotation

The course is devoted to the fundamental elements of the application development environment on Anselm, i.e. BullxDe and Intel tools.

Purpose of the course (benefits for the attendees)

The end users will learn how to compile, run and profile efficiently their codes on Anselm.

Tutor: 
Christophe Berthelot (Bull)
Date: 
Tue, 10/15/2013 - 11:00am to Wed, 10/16/2013 - 3:00pm
Venue: 
VŠB - Technical University Ostrava, Room No. D206
Level: 
intermediate
Language: 
English

Parallel Programming Workshop

The PATC in Barcelona Supercomputing Centre is teaching the Parallel Programming Workshop (14 to 18 October 2013) as part of the PATC Professional Training Program. The teaching and materials are in English and there are no fees.
Date: 
Mon, 10/14/2013 - 9:00am to Fri, 10/18/2013 - 6:00pm
Venue: 
The PATC in Barcelona Supercomputing Centre

Praktický úvod do superpočítače Anselm

Kurz se věnuje těmto tématům: Přehled infrastruktury dostupné pro uživatele superpočítače (úložiště, sítě, uzly), přístup na Anselm, podpora uživatelů a pravidla využití. Uživatelské prostředí, spouštění jobů, vybraný software a knihovny. Základy využití akcelerovaných uzlů.
Tutor: 
David Hrbáč, Lubomír Říha, Branislav Jansík (IT4Innovations)
Date: 
Fri, 09/27/2013 - 11:00am
Venue: 
Ústav geoniky AVČR, Studentská 1768, Ostrava-Poruba
Language: 
český, slovenský, v případě potřeby anglický

Pages