You are here

Historie PRACE

PRACE-RI (PRACE - Research Infrastructure) byla v červnu roku 2010 založena jako mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu. Mezi původních 19 zakládajících členských zemí patřila i Česká Republika zastupovaná VŠB-Technickou Univerzitou Ostrava prostřednictvím tehdy připravovaného superpočítačového centra IT4Innovations.

Čtyři z těchto 19 zemí (Německo, Francie, Itálie a Španělsko) se zavázaly k celkové investici ve výši 400 mil. EUR na vybudování celoevropských superpočítačových center tzv. Tier-0 center, které by měly sloužit výzkumným pracovníkům z celé Evropy. Společně s ostatními národními superpočítačovými centry tzv. Tier-1 tak byl položen základ k budování pan-evropské sítě superpočítačových center a vytvoření evropského ekosystému pro podporu HPC (High Performance Computing).