Jste zde

Budoucí vzdělávací akce IT4Innovations - Vaše preference

Prostřednictvím tohoto dotazníku nám můžete sdělit, jaká témata byste uvítali v rámci vzdělávání při IT4Innovations.

 
1 Úvod 2 Hodnocení témat 3 Vzkazy pro NSCI 4 Hotovo
Vaše odbornost, z jejíhož hlediska se zajímáte o vzdělávání v IT4Innovations (např. geofyzika, matem. modelování v medicíně atp.)