Jste zde

it4i.cz

Přihlásit se k odběru zdroj it4i.cz
národní superpočítačové centrum
Aktualizace: 15 min 54 sek zpět

Přehled roku 2016

St, 14.06.2017 14:29

11. kolo Veřejné grantové soutěže

Čt, 01.06.2017 12:59
Veřejná grantová soutěž je vypisována pravidelně 3x ročně pro zaměstnance výzkumných, vědeckých a vzdělávacích organizací, dále také osob, které získaly a/nebo se podílí na realizaci výzkumného grantu z veřejných zdrojů České republiky. Termín podání žádosti: 1.6.2017 – 27.7.2017 Výsledky budou oznámeny: 14.9.2017 Využití alokovaných zdrojů: 22.9.2017 – 19.6.2018 Rozdělujeme výpočetní zdroje superpočítače Salomon a Anselm.

Informace o soutěži

Formulář žádosti:

  • Formát DOCX
  • Formát ODT

Vyplněnou žádost podávejte skrze webový portál.

Hodnocení žádosti

Historie soutěží

Další kolo: 2.10.2017

Exkurze v rámci Týdne zdraví (15/6/2017)

Pá, 26.05.2017 13:36
Exkurze v rámci Týdne zdraví
15. června v 15:30 a 16:30 Exkurze se uskuteční v rámci TÝDNE ZDRAVÍ – doprovodného programu pro veřejnost při příležitosti konání 6. Ministerské konference Světové zdravotnické organizace (WHO), pořádaného statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a vybranými institucemi.
Exkurze trvá 60 minut.
Během exkurze Vám ukážeme naše superpočítače a také budeme prezentovat úlohy z oblasti medicíny, které na superpočítači řeší naši výzkumníci.
Maximální kapacita jedné exkurze je 25 osob, proto je nutné se registrovat. Vyberte si jeden z nabízených termínů, klikněte na příslušný link a vyplňte krátký formulář. Každého návštěvníka je potřeba zaregistrovat zvlášť. Použít můžete stejný e-mail. Registrace: Registrace na exkurzi v 15:30:
https://goo.gl/0zMOLs Registrace na exkurzi v 16:30:
https://goo.gl/xtIUgf

Pozvánka na kurz What you need to know about performance analysis using Intel tools (14/6/2017)

St, 24.05.2017 10:59
Kdy: středa 14. června 2017 9.00-17.30 hod. Kde: areál VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, budova IT4Innovations, místnost 207 Jazyk workshopu: angličtina Podrobnější informace o kurzu naleznete na jeho (anglické) webové stránce:
http://training.it4i.cz/en/PAUIT-06-2017 Případné dotazy směřujte na naši e-mailovou adresu:
training[at]it4i.cz Skupina pro vzdělávání IT4Innovations

Výsledky 10. kola Veřejné grantové soutěže

Po, 22.05.2017 16:05
Výsledky 10. kola Veřejné grantové soutěže

IT4Innovations Newsletter Q1/2017

Po, 10.04.2017 14:38

Návštěva švýcarského velvyslance v ČR pana Markuse-Alexandera Antoniettiho na IT4Innovations

Čt, 30.03.2017 10:20
Dne 27. března nás navštívil švýcarský velvyslanec v ČR pan Markus-Alexander Antonietti.
Pan velvyslanec si zevrubně prohlédnul naše centrum a zajímal se o to, zda naše centrum spolupracuje se švýcarskými institucemi. O společných projektech s Universita della Svizzera italiana a ETH Zürich mu povykládal vědecký ředitel Vít Vondrák. S ředitelem IT4Innovations Martinem Palkovičem pak hovořili o možnostech další spolupráce. Fotografie z návštěvy jsou dostupné v naší obrazové galerii.

Pozvánka na kurz Efficient HPC Development and Production with Allinea Tools (27.dubna 2017)

St, 22.03.2017 9:23
Kdy: čtvrtek 27. dubna 2017 9.30-16.00 hod. Kde: areál VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, budova IT4Innovations, místnost 207 Jazyk workshopu: angličtina Podrobnější informace o kurzu naleznete na jeho (anglické) webové stránce:
http://training.it4i.cz/en/Allinea-04-2017 Případné dotazy směřujte na naši e-mailovou adresu:
training[at]it4i.cz Skupina pro vzdělávání IT4Innovations

SESAME Net – příležitost pro české firmy dosáhnoutna superpočítačové technologie

Čt, 16.03.2017 10:38
V rámci evropského projektu SESAME Net, sdružujícího síť superpočítačových center z celé Evropy byl vyvinut nástroj,
který pomůže firmám zhodnotit jejich možnosti využití superpočítačových technologií. Tímto nástrojem si může firma v několika krocích zdarma ověřit, zda by pro ni bylo využití superpočítačových (HPC) technologií přínosné. Mnoho firem si neuvědomuje, jaké příležitosti může využití HPC technologií poskytovat. Většina podnikatelů si myslí, že jsou tyto technologie dostupné pouze velkým společnostem, které si mohou dovolit vynakládat značné finanční prostředky na výzkum a vývoj a stejně tak na velké množství vědeckých pracovníků.
V posledních letech se však změnil způsob poskytování superpočítačových služeb tak, aby i malé a střední podniky měly přístup k poměrně drahému hardwaru a softwaru metodou průběžného financování (neboli pay-as-you-go). Mnoho světových a evropských společností působících v různých odvětvích úspěšně využívá HPC technologie, přičemž se jim podařilo dosáhnout nebývalých úspěchů. V širokém spektru odvětví zahrnujících například slévárny, výrobce plastových produktů, designová studia, či finanční analytiky, může být využití HPC přínosné. Mnoho evropských i národních výzev vybízí malé a střední podniky k využití HPC, neboť současná praxe potvrzuje, že návratnost investic do vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC) je přinejmenším desetinásobná. Jediné, co musí taková firma udělat, je vyplnit dotazník. Na základě uvedených odpovědí se prostřednictvím evaluačního procesu automaticky vygeneruje cenná zpráva, včetně postavení firmy, výčtu jejích silných a slabých stránek spolu s řadou doporučení na zvýšení firemního potenciálu v oblasti využití HPC. V průběhu a po ukončení evaluačního procesu je firmám zpřístupněna podpora partnerů v rámci sítě SESAME NET v podobě osobního poradenství, technického on-line fóra, školících materiálů a konzultací ohledně aktuálních veřejných soutěží týkajících se možností spolufinancování. Pro podniky, které se zúčastní evaluačního procesu do konce března 2017, je toto vše zdarma. Neváhejte a připojte se k nám ještě dnes: www.network.sesamenet.eu Kontakt: Tomáš Karásek IT4Innovations národní superpočítačové centrum tomas.karasek@vsb.cz, tel: 597 329 648