Jste zde

HPC Users' Access Workshop na Technické univerzitě v Liberci

Termín: 
Čt, 29.01.2015 12:45
Uzávěrka registrace: 
St, 28.01.2015 20:00
Místo: 
Technická univerzita v Liberci, posluchárna A11, Hálkova 917/6, Liberec
Lektor: 
Vít Vondrák, Branislav Jansík, David Hrbáč, Ondřej Jakl (IT4Innovations)

Anotace

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v LiberciKMD FP TUL a libereckou pobočkou JČMF pořádáme  workshop pro zájemce o přístup k výpočetním prostředkům a HPC službám Národního superpočítačového centra IT4Innovations a celoevropské iniciativy PRACE.

Program

Program níže je předběžný. Během registrace budete mít možnost vyjádřit své preference, a ovlivnit tak náplň workshopu.

12:45 - 13:00Registrace
13:00 - 13:45

Vít Vondrák: Aktuální informace o celoevropské superpočítačové iniciativě PRACE

(vzhledem k onemocnění V. Vondráka přednášku přednese O. Jakl)

 • Partnership of Advanced Computing in Europe, jeho vize, funkce a výhled do budoucna
 • Superpočítačová infrastruktura zastřešená PRACE
 • Přístup k výpočetním zdrojům PRACE v praxi, výzvy na přidělování strojového času
 • Vzdělávací akce, konference a další iniciativy PRACE
13:45 - 14:30

Branislav Jasník: Národní superpočítačové centrum IT4Innovations

 • Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, jeho poslání, úkoly a cíle. Vztah k PRACE a k Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace
 • Nabídka superpočítačových služeb IT4Innovations
 • Požadavky na aplikace a pravidla využití
 • Příklady velkých výpočtů
 • Dokumentace, užitečné návody
14:30 - 15:00Přestávka
15:00 - 15:45

David Hrbáč, Ondřej Jakl: Stručný přehled služeb a infrastruktury

 • Technický přehled infrastruktury

 • Stručně o architektuře a technických parametrech
 • Přístup k superpočítači Anselm, uživatelské prostředí, spouštění jobů
 • Software a knihovny
 • Softwarové licence
 • Informace o připravovaném velkém klastru, nazvaném Salomon
 • Podpora uživatelů a školicí akce
15:45 - 16:30Diskuse s (potenciálními) uživateli a závěr

O přednášejících

 • doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D., je designovaným vědeckým ředitelem IT4Innovations a vedoucím výzkumného programu IT pro řešení krizových situací, v jehož rámci se řeší takové projekty s celostátním významem, jako jsou RODOS a Floreon. Jako člen Rady (Council) je hlavním reprezentantem České republiky v PRACE
 • Mgr. Branislav Jansík, Ph.D., je ředitelem sekce Superpočítačových služeb IT4Innovations
 • Ing. David Hrbáč je vedoucím administrátorem systému Anselm, zodpovědným za správu a uživatelskou podporu
 • RNDr. Ondřej Jakl, CSc., je koordinátorem vzdělávacích aktivit IT4Innovations a vedoucím úkolu Training events v rámci projektu PRACE-3IP

Registrace

Registrace prodloužena do 28. 1. 2015. Pro registraci vyplňte prosím formulář zde.

Přílohy: