Jste zde

Pokročilé rysy CUDA technologie (GPGPU III)

Termín: 
Pá, 28.03.2014 9:30
Místo: 
Areál VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, budova CPI, místnost PI332
Lektor: 
Ivan Šimeček (CUDA Teaching Center při FIT ČVUT)
Úroveň: 
pokročilá
Jazyk: 
český

CUDA Training CenterAnotace

Nejpoužívanějším API pro GPGPU (obecné výpočty na grafických kartách) je technologie CUDA. Budou probrány detaily vnitřní architektury, možnosti pokročilého programování v CUDA a profilování aplikací
Kurz navazuje na předchozí GPGPU II a završuje trilogii o GPGPU.

Cíl kurzu (přínos pro posluchače)

Účastníci získají pokročilé znalosti o programování v technologii CUDA a možnostech profilace CUDA kernelů.

Časové schéma a názvy bloků

09:30-10:00registrace
10:00-11:30Textury v CUDA. Proudy v CUDA. CUDA speciality
11:30-12:30přestávka na oběd
12:30-14:00Metody transformací zdrojových kódů. Případová studie optimalizace kódu. Obecné postupy při optimalizaci
14:00-14:30káva
14:30-16:00Nastavení NVCC. Výpočet optimální konfigurace. Profilace v CUDA+CUDA Occupancy calculator. Shrnutí

Prerekvizity

Znalost  programování v C/C++ nebo Fortranu, základní znalost CUDA programování a architektury, nebo absolvování kurzu GPGPU II. Vlastní notebook pro cvičení.  Účet na systému Anselm (dočasné účty pro účastníky doposud bez účtu budou k dispozici)

Registrace

Povinná registrace (registrační formulář zde) do 21. 3. 2014 nebo do naplnění kapacity. Registrace je nutná i pro zájemce z IT4Innovations.

Kapacita

20 posluchačů